KUNDEANBEFALINGER
1 (2).jpg
”Kjempefornøyd. For første gang at jeg kjørte ned mot 0.5l mila. Og bilen mista festet når jeg dro på fra 1.gir“

– Alfa Gulietta

2016-04-14 11.31.21.jpg
”Fornød kunde kom inn med 90 hk, 215 Nm- Har nå 118 hk og 280NM“

– Partner chiptuning

1.jpg
”Kom hem med 265 Hk, Kom med 224, Sparar ôver 10% drivmedel!.“

– Mercedes Viano

2016-04-14 11.31.21.jpg
”Kom med 116 Hk. körde hem med 153 og i tillegg 30% mere NM helt fra kjelleren. “

– Toyota Previa

2015-11-04 08.20.24.jpg
”Hei. Ny pers i lavt forbruk Krs-Oslo,uten en gang å prøve. Ned fra 0,54 til 0,50 pr mil. Langt mere komfortabel kjøring med mindre giring og godt bunndrag. Ikke minst deilig å kjenne at det sparker litt ekstra når man drar på. Takk for bra jobb!“

– Berlingo Hdi

2015-04-21 17.08.48.jpg
”“

– Subaru Impreza

DSC00067.JPG
”Bra! Bilen ble som om den er originalkjöpt med en større motor. I tillegg bruker den mindre drivmedel på lugn körning. “

– Mercedes 220 CDi

DSC00007.JPG
”Dette funka bra!“

båtg.png
”Resultater på min båt er økning av toppfart fra 35,5kn til 38,9kn og i marchfart på 32,5kn er dieselforbruk uten chip 60liter/time og med chip 52 l/h“

– Volvo D6 370

P6190095.JPG
”Kom med en A4, gikk igjen med noe som minnet mer om en S4. Nå blir det lang tur til Tyskland :)“

– Audi A4 2010 143 HK

Finn din bil

Bestchip`s motorgaranti- Vilkår.

Bestchip motorgaranti:

Sørlandets bil og import as, c/o Bestchip, Postboks 28, 4684 BRENNÅSEN, hädanefter "garantigivaren", ger följande motorgaranti till bilägaren (hädanefter "garantitagaren") för skador som uppkommer genom användning av BC:s chiptrimningsmodul (hädanefter "chipmodulen"):

1: Garantins skydd:

Motorgarantin täcker skador på nedanstående motorkomponenter som är inom garantiperioden och som orsakats av garantitagarens chipmodul i ett garantiberättigat fordon som tillhör garantitagaren.

 

Motorns inre delar som är relaterade till oljekretsen, sammanfattade och konkret betecknade som: motorblock, kolvar, vevaxel, topplock, insugsgrenrör, kolvstänger (vevstakar) cylinderfoder, kamaxel, motorventiler, ventilstyrningar, vevhus, oljetråg.

 

2: Garantins omfattning:

Garantigivaren åtar sig att betala tekniskt nödvändiga och faktiska reparationskostnader som framgår av reparationsfakturan för motorkomponenter och delar som omfattas av denna garanti, upp till ett högsta belopp på 30 000 nkr, dkr eller skr. Det förutsätts att skadan täcks genom detta avtal i sin helhet och att ett eventuellt garantiärende förlöper enligt de övriga punkterna i detta avtal. Ersättningens valuta beror på bilens registreringsland.

 

3: Garantins ikraftträdande:

Garantikortet som medföljde chipmodulen skickas rekommenderat till garantigivaren inom 14 dagar efter mottagandet av chipmodulen. Det ska vara daterat, undertecknat av fordonets ägare och korrekt ifyllt. Ikraftträdandets tidpunkt är första datum/tidpunkt då garantin registrerades i postens system, samt att chipmodulen har betalats av garantitagaren.

4: Villkor och garantitid.

Garantitiden är 2 år från ikraftträdandet enligt punkt 3 ovan. Bilen måste vid ikraftträdandet vara nyare än 5 år från första registreringen och ha en körsträcka på under 100 000 km. Garantin täcker en körsträcka på 25 000 km per år från ikraftträdandet.

I godkända garantiärenden täcker motorgarantin: registrerade person-/skåpbilar under 3 500 kg som är registrerade i Norge, Danmark eller Sverige. Bilens servicehistorik ska bevisligen vara enligt tillverkarens anvisningar.  Bilen ska vara i privat ägo och bruk.

Motorgarantin täcker upp till 30 000 nkr, skr eller dkr (bestäms utifrån bilens registreringsland) i faktiska skador på de ovanstående motordelarna som bevisligen har uppstått genom användning av BC:s chipmodul. Motorgarantin täcker under inga omständigheter en större kostnad än bilens värde innan motorskadan inträffade. Om det är billigare att byta delar än att reparera dem kommer delarna bytas. Ingen ersättning utgår för normalt slitage, service och servicerelaterat arbete, återställning av felkoder, återställning av bilens programvara och liknande i vid mening. Vidare: bogsering, biluthyrning, boende, parkering, hemresa eller andra kostnader som kan härledas till motorhaveriet.

Det förutsätts att bilens motor och elektronik är i ursprungligt skick under hela garantitiden. Hit räknas också insugsdelar, effektförändringar, avgaser och avgasrelaterade förändringar. Det förutsätts också att fordonet har använts korrekt, d.v.s. inte körning med högre vikt och totalvikten än fordonet är godkänt för. Garantin gäller inte för någon form av tävling, bankörning eller annan körning utöver normal trafik på vanliga vägar där trafiklagen gäller.

 

 

5: Meddelande om garantikrav, förfarande:

Har man, eller om man i vid mening misstänker att man har, en motorskador som faller under denna motorgaranti så gäller följande:

Garantigivaren bör kontaktas innan man söker någon annan form av hjälp. Beställning av reparationsarbete eller offert som kostar pengar kräver skriftligt medgivande från garantigivaren.

En representant för garantigivaren ska ha full behörighet/tillgång för att bedöma skadan. Garantigivaren har rätt att, på egen bekostnad, anlita en extern expert för att fastställa orsakssamband. Garantitagaren är förpliktigad att ge all information som är känd för honom och kan tänkas vara relevant till garantitagaren

Skriftligt meddelande till garantigivaren skickas inom 5 dagar från inträffad händelse till Bc och ska innehålla:  

  A: Kopia av fordonsregistreringen, del 1

B: Original av inköpsbeviset från garantigivaren (orderbekräftelse per e-post eller adresslappen på utsidan av försändelsen, häfte med bilens servicehistorik.

Motorgarantin upphör vid överträdelse av dessa regler och villkor.

Adress till garantigivaren - Bestchip:

Sørlandets bil og import as, c/o Bestchip, Postboks 28, 4684 BRENNÅSEN.


6: Garantin upphör:

A: Användning av bränsle och oljor som inte är godkända av motor-/biltillverkaren innebär att garantin upphör.

B: Skador som orsakats av en plötslig och oförutsedd händelse, olycka eller annan händelse som inte faller under normal användning.

C: Felmontering av chipmodulen.

D. Garantin är kopplad till bilen och bilens ägare vid köpet, se punkt 3 ovan. Se också punkt 7 om överförbarheten av motorgarantin.

E: Ändringar av vägmätaren, byte eller annan ändring utan att garantigivaren samtidigt informeras och skriftligen godkänner ändringen.

F: Garantin kan, utan undantag, endast användas en gång för samma fordon. Garantin kan, utan undantag, endast användas en gång av samma person.

G: Härmed hänvisas också till alla andra punkter i detta avtal, då denna punkt är avsedd som ett komplement av saker som inte nämns i andra punkter i detta avtal. 

7: Överförbarhet av motorgarantin.

A: Om ditt fordon säljs med chipmodulen monterad ska garantigivaren informeras om detta vid köpet. Nytt garantikort ska sedan utfärdas, liksom ett skriftligt godkännande från garantigivaren vid ägarbytet. Garantitiden kommer samlat att gälla enligt punkt 3 ovan, från det första ikraftträdandet. Nytt garantikort påbörjar inte en ny "2-årsperiod". Denna punkt överskrider det nya undertecknade garantikortet om detta inte korrigeras och beskrivs utöver vad nämns under denna punkt på själva garantikortet - då den undertecknade garantin endast finns i en version.

B: Om garantitagaren väljer att uppgradera sin befintliga chipmodul till ett nytt fordon inom garantiperioden ska detta godkännas på förhand av garantigivaren avseende bilmodell och korrekt uppgradering av chipmodulen - setet som helhet och monteringen. Garantitiden kommer samlat att gälla enligt punkt 3 ovan, från det första ikraftträdandet. Nytt garantikort påbörjar inte en ny "2-årsperiod". Denna punkt överskrider det nya undertecknade garantikortet om detta inte korrigeras och beskrivs utöver vad nämns under denna punkt på själva garantikortet - då den undertecknade garantin endast finns i en version.

8: Lagstadgade rättigheter:

De lagstadgade rättigheter som garantitagaren har utöver garantigivaren begränsas inte av denna motorgaranti och förblir oförändrade.

9: Utlöpande:

Krav i samband med motorgarantin upphör att gälla 12 månader efter det första årsskiftet efter meddelande från garantitagaren enligt punkt 5 i detta avtal.

10: Slutbestämmelser:

Om någon bestämmelse i detta garantiavtal är eller blir ogiltig påverkar detta inte giltigheten av de övriga bestämmelserna i detta motorgarantiavtal. 


« Tillbaka til första sidan


Sørlandets bil og import AS |
Rosselandsveien 6 |
4647 Brennåsen |
Tlf. +47 91 91 71 71 |
Org.nr. 993 551 384
Verified by VisaMastercard SecureCodeSvea Web PayPaypal

Solution by Dots | CMS: Makeweb.no